Typy jednotlivých zařízení institucionální péče v ČR

Systém institucionální péče o děti v ČR je poměrně složitý, je v gesci několika ministerstev a různých zřizovatelů. Ministerstvo zdravotnictví má v gesci kojenecké ústavy, dětská centra a dětské domovy pro děti do 6 let; Ministerstvo práce a sociálních věcí domovy pro osoby se zdravotním postižením a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školská zařízení pro výkon ústavní

Pohled na současné školství z jiného úhlu

Mnozí z vás, kdo ještě pamatujete předchozí společenský režim, a co dokážete porovnat socialistické zřízení s kapitalistickým tržním mechanismem, můžete hodnotit, zda došlo k nějakému posunu i v oblasti vzdělávání. Jak jsou vaši generační nástupci připraveni potýkat se s každodenními situacemi a pružně a efektivně je řešit. Jestliže bychom se měli zaměřit v oblasti politického života na to, co je podstatné,

Strašák matematika

Proč má vlastně tolik lidí, malých i velkých, z matematiky obavy? Jde o to, že každý jiný předmět se dá naučit tím, že nad ním budeme dostatečně dlouho sedět. Čeština se dá našprtat, dějepis se dá naučit zpaměti, ale matematika? Máme zadání, máme dané řešení, ale cesta mezi těmito dvěma body je neskutečně klikatá. A