Elektrokoloběžka

Možná že už jste i vy slyšeli o elektrokoloběžce. Možná tomu nebudete věřit, ale dá se velmi jednoduše pořídit. Její cena není ani příliš vysoká. Za cenu obyčejného kola, což je okolo šestnácti tisíc, si tuto koloběžku můžete pořídit i vy. Výhoda je, že svou službu plní na jedničku. Mnohem lepší nápad, než koupě, je,

Magnetické jevy způsobené elektrickým proudem

Elektrický proud vykazuješ určitých podmínek shodné účinky jako magnet. Elektrický proud, který prochází kolem cívky, vytváří magnetické pole, které vzniká v okolí magnetu. Jestliže se do jádra cívky zasune tyč z feromagnetického materiálu, účinky působení magnetického pole se ještě zesílí. Takovéto zařízení nazýváme elektromagnetem, jehož výkon je primárně závislý na intenzitě protékajícího proudu, na kvalitě tyče v jádru

Nejvýše položená fotovoltaická elektrárna v Česku

Jedná se o obdélníkový panel složený z 30 samostatných článků, které v souhrnu tvoří výkon 8700 wattů. Plocha článků se rozkládá na střeše objektu technických uzávěrů vodní elektrárny a zaujímá rozlohu 50 m2. V ideálním případě by elektrárna mohla vyprodukovat za rok 8 tisíc kWh. V současné době již byla zapojena do soustavy, která napájí elektrickou energií část technologického